Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4223/LS ngày 15/07/2012 Điện thoại: 028-35098275 Đi động: 0902819975 Email: phienlawyer@gmail.com Địa chỉ: 24 trệt Ngô Quyền, Phường 6, Phường 06, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-van-phien-2265344

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng luật sư LUẬT SƯ 24 GIỜ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp