Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7409/LS ngày 08/11/2012 Điện thoại: 0270-913798647 Đi động: 0913798647 Email: levanmang@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 9, đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Thành phố Vĩnh Long, Vĩnh Long Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-van-mang-2328057

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Ngọc Mẫn Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp