Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2479 Điện thoại: 028-2915033 Đi động: 0909 296 326 Email: Ls.giang@luatanphu.vn Địa chỉ: Lầu 9, 163 Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://www.luatanphu.vn/

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Quôc Tế An Phú

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Ông Lê Trạch Giang , tốt nghiệp Đại học luật Tp.HCM năn 2001, nhận chứng chỉ hành nghề luật sư năm 2007 và hành nghề tại Công ty Luật TNHH Quôc Tế An Phú từ đó đến nay.

Lĩnh vực chuyên môn

– Tư vấn pháp luật đối với hoạt động kinh doanh thương mại, bao gồm từ tư vấn, soạn thảo và hỗ trợ đàm phán thương lượng hợp đồng đến giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại.

– Tham gia tố tụng tại Trọng tài Thương mại và Tòa án các cấp đối với vụ án kinh doanh – thương mại.

– Tham gia tố tụng và thực hiện các dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực hôn nhân gia đình.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp