Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: Điện thoại: - Đi động: (+84) 939 107 387 Email: dat.le@apolatlegal.com Địa chỉ: 36A Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-tien-dat-2221051

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Đất đai, Nhà cửa - Lĩnh vực Luật khác

Xây dựng, dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Apolat Legal

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư: Lê Tiến Đạt

10 năm kinh nghiệm tại hãng luật hàng đầu Việt Nam chuyên về lĩnh vực như pháp luật doanh nghiệp, mua bán và sát nhập công ty, các dự án bất động sản, xây dựng, dự án đầu tư trong lĩnh vực năng lượng, công nghệ, các tranh chấp hàng hải, mua bán hàng hóa quốc tế.

Lawyer: Le Tien Dat

10 years of experience at the leading law firm in Vietnam specializing in areas such as corporate law, mergers and acquisitions, real estate projects, construction, investment projects in the field of energy and public technology, maritime disputes, buying and selling international goods.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp