Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 11520 Điện thoại: 024-22429900 Đi động: 0989 656 682 Email: huong.le@t2h.vn Địa chỉ: G4-4A, tập thể 708, Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Hà Nội Website: https://t2h.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH T2H

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Với 15 năm kinh nghiệm, trong đó có nhiều năm giữ các vị trí quan trọng và chủ chốt tại các công ty luật hàng đầu tại Việt Nam như InvestConsult Group, Rouse Legal Vietnam, Tilleke & Gibbins và YKVN trước khi thành lập CÔNG TY LUẬT TNHH T2H, Luật sư Lê Thị Thu Hương có rất nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực Sở hữu trí tuệ, Tư vấn pháp lý và thực hiện thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp, Tư vấn đầu tư, Hợp đồng, Lao động, Giải quyết tranh chấp, Nhượng quyền thương mại, v.v

Luật sư Lê Thị Thu Hương đã tư vấn và đại diện cho khách hàng thực hiện các dịch vụ liên quan đến lĩnh vực Sở hữu trí tuệ; soạn thảo và hoàn thiện các hồ sơ pháp lý trong lĩnh vực Sở hữu Trí tuệ và tiến hành thủ tục đăng kí quyền Sở hữu Trí tuệ tại các Cơ quan hành chính nhà nước có thẩm quyền; xử lý vi phạm về bản quyền tác giả, nhãn hiệu, sáng chế , … tại Việt Nam; xử lý tranh chấp và các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình đăng ký và bảo hộ quyền Sở hữu Trí tuệ tại Việt Nam. Luật sư Hương đã tham gia và đại diện cho các khách hàng tiêu biểu trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ như FPT, Vietnam Airlines, Công ty cổ phần dược phẩm Nam Hà; Mead Johnson, Bayer, Novartis Pharma AG; F. Hoffmann – La Roche AG; Hilton Worldwide; Douglas Pharmaceuticals; Unicity; SPI Group, v.v

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp