Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 11469 ngày 14/11/2016 Điện thoại: 024-39340629 Đi động: 01228381254 Email: ltt.tram@vision-associates.com Địa chỉ: Phòng 308-310, Tầng 3, Tháp Hà Nội 49 Hai Bà Trưng, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: http://www.vision-associates.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp