Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3506/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-903342492 Đi động: 0903342492 Email: thuyle2601@gmail.com Địa chỉ: 37/14B, khu phố 4 Đường 2, phường Tăng Nhơn Phú B, Phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-thanh-thuy-2259466

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ THANH THÚY

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp