Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 6523 Điện thoại: 0292-949981118 Đi động: 0949981118 Email: invalid314@gmail.com Địa chỉ: Số 385T1/14B KV2, Phường An Khánh, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-thi-ngoc-diem-2231006

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp