Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2486/LS ngày 17/07/2014 Điện thoại: 028-39256416 Đi động: 0903979456 Email: hoaigiang@lenguyenlawoffice.com Địa chỉ: Tầng 7, Tòa nhà Khang Thông, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.lenguyenlawoffice.com

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Lê Nguyễn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Lê Thị Hoài Giang tốt nghiệp Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Hà Nội năm 1999 và trở thành thành viên của Lê Nguyễn.

Hơn 17 năm qua, Luật sư Giang đã tích lũy được những kiến thức và kinh nghiệm quý báu cho quá trình hành nghề luật sư, đặc biệt là trong lĩnh vực giải quyết tranh chấp và tranh tụng. Luật sư Hoài Giang thực hiện tranh tụng và tham gia giải quyết các tranh chấp dân sự và thương mại liên quan đến tài sản, bất động sản, quyền quản lý công ty của các cổ đông, tranh chấp lao động nhất là lao động có yếu tố nước ngoài… Ngoài tố tụng tại Tòa án các cấp, Luật sư Hoài Giang còn hỗ trợ khác hàng giải quyết các tranh chấp tại các cơ quan Trọng tài.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp