Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3458/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-39306949 Đi động: Email: bichtho.le@la-vn.com Địa chỉ: 40 Bà Thanh Quan,, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: http://www.legalassociates.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hợp đồng - Lĩnh vực Luật khác

trọng tài thương mại

Nơi công tác

LEGAL ASSOCIATES

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

iến sĩ Lê Thị Bích Thọ có hơn 20 năm kinh nghiệm giảng dạy, quản lý tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh và hành nghề luật sư tại Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh

Được đào tạo chuyên về luât sư công ty, Luật sư Tiến sĩ Lê Thị Bích Thọ đã tham gia tư vấn và bảo vệ quyền lợi cho nhiều doanh nghiệp và cá nhân, chuyên sâu về pháp luật về doanh nghiệp, luật thương mại và hợp đồng, tranh chấp và thủ tục giải quyết tranh chấp thông qua tòa án và trọng tài thương mại.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp