Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 7578/LS ngày 30/11/2012 Điện thoại: 028-62912202 Đi động: Email: 2tlaw@2tlaw.com.vn Địa chỉ: Tầng 10, 33C-D-E Nguyễn Bỉnh Khiêm, P. ĐaKao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://www.2tlaw.com.vn

Nơi công tác

2T Law

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Đào là luật sư với 8 năm kinh nghiệm làm việc như một luật sư nội bộ công ty và luật sư cho công ty luật nước ngoài.

Lĩnh vực hành nghề của Đào bao gồm đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp và tuân thủ pháp luật. Lĩnh vực hành nghề của Đào còn mở rộng đến các vấn đề dân sự bao gồm hôn nhân và gia đình, thừa kế, chuyển nhượng tài sản và các vấn đề dân sự khác theo yêu cầu của khách hàng. Đào đã tư vấn cho nhiều khách hàng trong và ngoài nước để thương lượng giải quyết tranh chấp và đại diện cho khách hàng tại toà án.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp