Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1951 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38730018 Đi động: 0913559349 Email: quocchinh1962@yahoo.com Địa chỉ: 3Số 29, ngõ 298 Ngọc Lâm, Phường Ngọc Lâm, Quận Long Biên, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-quoc-chinh-2341610

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ BÙI ĐÌNH ỨNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp