Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 195/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0254-984083979 Đi động: 0984083979 Email: quangminhluatsu@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 61/11, Phạm Ngọc Thạch, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Bà Rịa - Vũng Tàu Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-quang-minh-2302714

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Cty Luật TNHH Trung Thực

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp