Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8419/LS ngày 20/09/2013 Điện thoại: 028-983789059 Đi động: 0983789059 Email: Thu.le@fujilaw.com Địa chỉ: Lầu 7, Star Building, số 33ter – 33bis đường Mạc Đĩnh Chi, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://fujilaw.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lĩnh vực Luật khác

Đầu tư & Doanh nghiệp, Mua bán & Sát nhập, Tài chính & Ngân hàng

Nơi công tác

FUJILAW

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Lê Nguyễn Minh Thư tham gia làm luật sư thành viên của FUJILAW từ năm 2015. Với hơn 15 năm kinh nghiệm và thành thạo tiếng Anh, tiếng Pháp, bà Thư đi chuyên sâu vào các vấn đề tài chính trong nước và cả quốc tế. Bao gồm nhưng không giới hạn trong các lĩnh vực sau: tài chính doanh nghiệp, ngân hàng, mua bán sát nhập công và tư.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp