Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3178/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-0917922839 Đi động: 0977799868 Email: luatsulengocphung@gmail.com Địa chỉ: 99A Đường số 12, Phường 5, Phường 05, Quận 8, Hồ Chí Minh Website: https://www.facebook.com/vanphongluatsulengocphung/

Nơi công tác

VPLS LÊ NGỌC PHỤNG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp