Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4121/LS ngày 13/01/2015 Điện thoại: 024-73086999 Đi động: 0904545299 Email: infor@hado-law.com Địa chỉ: A2008 Xuân Mai Tower, Tô Hiệu, Hà Đông, Hà Nội Website: http://luathado.com

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Lao động - Đất đai, Nhà cửa - Lĩnh vực Luật khác

Tư vấn thương mại quốc tế

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH HÀ ĐÔ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Giải thưởng

Năm 2008: Bằng khen Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Liên đoàn lao động thành phố Hà Nội trao tặng.

Năm 2009: Bằng khen Lao động giỏi Thủ đô do Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội trao tặng.

Năm2013: Luật sư tiêu biểu đã có thành tích 2008-2013 do Liên đoàn Luật sư Việt Nam trao tặng.

Mục tiêu bản thân

Điểm tựa pháp lý cho sự phát triển vừng bên của khách hàng;

Xây dựng và phát triển công ty Luật Hà Đô trở thành hãng luật uy tín, chuyên nghiệp quy mô Châu Á;

Thường xuyên đào tạo cho nhân viên tinh thông về nghiệp vụ, chuyên nghiệp về kỹ năng để phục vụ ngày càng tốt hơn, tạo ra giá trị cao hơn cho khách hàng.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp