Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3225/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38421015 Đi động: 0903678821 Email: ls.quangle55@gmail.com Địa chỉ: 333 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Phường 02, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-minh-quang-2252534

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp