Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1406 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-39011347 Đi động: 0903458889 Email: lekimgiang@gmail.com Địa chỉ: Số 20 BT3 khu đô thị Pháp Vân, Phường Hoàng Liệt, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-kim-giang-2339644

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HƯNG GIANG

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp