Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2833 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 028-38268127 Đi động: 0913910051 Email: lehathuyian@hcm.vnn.vn Địa chỉ: 9/1 Phan Tôn, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/le-ha-thuy-lan-2348898

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ LÊ HÀ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp