Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5834 ngày 30/03/2011 Điện thoại: 0292- Đi động: 0919947910 Email: invalod54684684@gmail.com Địa chỉ: 132/41, Đ. 3/2, KV5, Phường Hưng Lợi, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://www.facebook.com/tuvan.luat.96

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VPLS Sông Hậu

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp