Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2700/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-8578811 Đi động: 091-3912295 Email: lawyer_pthinh@yahoo.com Địa chỉ: 114 Ngô Quyền, Phường 08, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-lam-kim-hung-45251

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp