Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3554/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-22216597 Đi động: 0907338318 Email: invalid9487@gmail.com Địa chỉ: Tầng 1 Tòa nhà Rosana 60 Nguyễn Đình Chiểu Phường Đa Kao, Bến Tre Website: http://tklaw.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp