Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3107/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-37583808 Đi động: 091-3 814 104 Email: josnhutls@gmail.com Địa chỉ: Số C12/17K Long Vĩnh, ấp 5, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, Hồ Chí Minh Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/joshep-gia-hoang-nhut-57441

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp