Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 10995 Điện thoại: 028-22202745 Đi động: Email: loanhuynh@victoryllc.com.vn Địa chỉ: 172 Hai Bà Trưng, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://victoryllc.com.vn/

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Victory LLC

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Huỳnh Thị Loan, cử nhân Luật của trường Đại học Kinh tế - Luật Tp. Hồ Chí Minh.

Với hơn 9 năm kinh nghiệm, luật sư Loan đã tham gia giải quyết rất nhiều vấn đề trong nước lẫn quốc tế trên các mảng: chứng khoán, M&A, doanh nghiệp và cạnh tranh. Trước khi tham gia vào Victory LLC, luật sư Loan đã có thời gian gần 5 năm làm việc tại hãng luật hàng đầu tại Việt Nam.

Ngoài tiếng Việt, cộng sự Loan còn có thể tư vấn thông thạo bằng tiếng Anh.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp