Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3278/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38946210 Đi động: 0903782557 Email: huynthikimson282@gmail.com Địa chỉ: 1175 Phan Văn Trị, Phường 10, Quận Gò Vấp, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/huynh-thi-kim-son-2358422

Nơi công tác

Công Ty Luật Hợp Danh Kim Sơn

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp