Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 243/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0204-3828529 Đi động: 0912.130.633 Email: Hoangloanlawfirm@yahoo.com Địa chỉ: số 09 đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Bắc Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-thi-bich-loan-2392358

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HOÀNG LOAN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp