Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 68/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-7763527 Đi động: 0904298868 Email: hoangminhlaw@gmail.com Địa chỉ: Số 22, ngõ 17, Huỳnh Thúc Kháng, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/luat-su-hoang-huy-duoc-45592

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VPLS Hoàng Minh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp