Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 759/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0251-3600761 Đi động: Email: baylawyer@yahoo.com Địa chỉ: 6B/54, Kp9, Phường Hố Nai, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/hoang-dinh-bay-1145678

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VP LUẬT SƯ HOÀNG ĐÌNH BẢY

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp