Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4188/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0210-3854333 Đi động: 0912445949 Email: phongtrang7883@gmail.com Địa chỉ: Số 01 ngõ 148, phố Minh Lang, Phường Tiên Cát, Thành phố Việt Trì, Phú Thọ Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-van-phong-62491

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TNHH HÙNG LĨNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp