Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2247 ngày 1/8/2010 Điện thoại: - Đi động: 0908602075 Email: hochungchanh@yahoo.com Địa chỉ: 524/13 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 04, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-trung-chanh-2347671

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỒ TRUNG CHÁNH

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp