Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2825/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-908303190 Đi động: 0908303190 Email: phuongtannlan@yahoo.com Địa chỉ: 108/5 Hồng Lạc, Phường 11, Phường 01, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-thi-phuong-lan-2245173

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp