Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2321/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38383290 Đi động: 0903308605 Email: thanhdanh_ho@yahoo.com Địa chỉ: 25 Nguyễn Duy Dương, Phường 8, Phường 08, Quận 5, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-thanh-danh-1838878

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp