Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2160/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 293-907224247 Đi động: 0907224247 Email: invalid90609@gmail.com Địa chỉ: Số 168, ấp 7, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thuỷ, Hậu Giang Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-quoc-thanh-2328045

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Tiên Thanh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp