Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8600/LS ngày 31/12/2013 Điện thoại: 028-3229762 Đi động: 0918 884 186 Email: khanhho@luatgialuat.com Địa chỉ: 13C Nguyễn Văn Mai, Phường 08, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-quang-khanh-2315432

Lĩnh vực hoạt động:

Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

Tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại

Nơi công tác

CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HK & GIA LUẬT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp