Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2332 ngày 1/8/2010 Điện thoại: - Đi động: 0903852479 Email: lshongocdiep68@gmail.com Địa chỉ: 112/1, KHU PHỐ 2, Phường Thới An, Quận 12, Hồ Chí Minh Website: http://luatsuhongocdiep.vn/

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ HỒ NGỌC DIỆP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp