Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3466/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-0918629198 Đi động: 0918629198 Email: shvn@hcm.vnn.vn Địa chỉ: Phòng 101 Lầu 1 số 187/7 Điện Biên Phủ - Đa Kao, Phường Đa Kao, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ho-huu-thong-13780

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp