Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 103/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0296-3853212 Đi động: 0913682938 Email: lsphuongag@yahoo.com Địa chỉ: 82 bis Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, An Giang Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/ho-hoang-phuong-1716661

Nơi công tác

Văn Phòng Luật Sư Hồ Hoàng Phượng

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Đại học
  • đại học luật thành phố Hồ Chí Minh
  • Luật Hình sự - 1990