Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1565/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-903437262 Đi động: 0903437262 Email: vplshadang@yahoo.com.vn Địa chỉ: Số 97 Trần Quốc Toản, Trần Hưng Đạo, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/ha-van-dang-2233226

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp