Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5195/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028-1900636387 Đi động: 0938208357 Email: luatlongphan@gmail.com Địa chỉ: Tầng 1, Số 50/6 Trường Sơn, Phường 02, Quận Tân Bình, Hồ Chí Minh Website: https://luatlongphan.vn/

Nơi công tác

Long Phan PMT

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp