Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1770 ngày 1/8/2010 Điện thoại: 024-38244852 Đi động: 0913524195 Email: hanoi@pham.com.vn Địa chỉ: Số 8, Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: http://www.pham.com.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Lĩnh vực Luật khác

Sở hữu trí tuệ

Nơi công tác

Văn phòng Luật sư Phạm và Liên danh

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp