Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 2253/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38463988 Đi động: 0983884665 Email: duongthihaichau@yahoo.com Địa chỉ: 357A/27 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 1, Phường 01, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/duong-thi-hai-chau-2241226

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp