Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1571/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-35333616 Đi động: 01684817192 Email: contact@vpluatsuphuctho.vn Địa chỉ: 23 Đường Hồ Đắc Di, Quận Đống Đa, Quận Đống Đa, Hà Nội Website: http://vpluatsuphuctho.vn

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Thạc sỹ Luật học, phó ban thanh tra pháp chế viện khoa học xã hội Việt Nam,

Trưởng phòng hành chính tổ chức Viện nghiên cứu Nhà nước và pháp Luật

Tốt nghiệp khoá đào tạo Luậtt sư 3

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp