Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 8579/LS ngày 19/12/2013 Điện thoại: 0234- Đi động: 01634742425 Email: lsdonghuuphap@gmail.com Địa chỉ: 139 Bùi Thị Xuân, Phường Phường Đúc, Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dong-huu-phap-1376645

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ ĐỒNG HỮU PHÁP

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp