Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 3580/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-38279318 Đi động: 0903332234 Email: trang.do@bizlaw.vn Địa chỉ: Central Plaza (Suite 1403), 17 Le Duan Blvd, Quận 1, Hồ Chí Minh Website: http://bizlaw.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

BizLaw

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp