Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 478/LS Ngày: 01/08/2010 Điện thoại: 0252-3721172 Đi động: 090-8260006 Email: vplsphanthiet@gmail.com Địa chỉ: 44 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, Phường Đức Nghĩa, Thành phố Phan Thiết, Bình Thuận Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/do-minh-truc-49537

Nơi công tác

Văn phòng luật sư Phan Thiết

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp

Công ty
  • Văn phòng luật sư Phan Thiết
  • Thời gian làm việc
    Từ 01/2007 đến nay
  • Vị trí
  • Nghề nghiệp
    Trưởng văn phòng