Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 4726/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 024-66833033 Đi động: 098-9097369 Email: luatsu0989097369@yahoo.com.vn Địa chỉ: 9 - P8 ngõ 91,Nguyễn An Ninh, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nộ, Phường Tương Mai, Quận Hoàng Mai, Hà Nội Website: http://danluat.thuvienphapluat.vn/luat-su-toan-quoc/do-minh-phuong-13848

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp