Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 626/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 0292- Đi động: 0913961400 Email: invalid546546@gmail.com Địa chỉ: 89 CMT8, Phường An Hòa, Quận Ninh Kiều, Cần Thơ Website: https://www.facebook.com/thien.dohisu?lst=100002729573883%3A100020537730066%3A1513220385

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

VP Ngọc Lệ

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp