Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 150/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 028-66561770 Đi động: 0906 361 577 Email: Ls.cuong@luatanphu.vn Địa chỉ: Lầu 9, 163 Hai Bà Trưng, Phường 06, Quận 3, Hồ Chí Minh Website: https://www.luatanphu.vn

Lĩnh vực hoạt động:

Doanh nghiệp - Hình sự - Lĩnh vực Luật khác

bảo hiểm, hàng hải và xuất nhập khẩu

Nơi công tác

Công ty Luật TNHH Quốc Tế An Phú

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Luật sư Cường làm việc trong lĩnh vực giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu từ năm 2001, trước khi làm việc và phụ trách Phòng Giao dịch Bảo hiểm của một Công ty Bảo hiểm lớn của Việt Nam từ năm 2006, và đồng thời cũng là Luật sư tại Công ty Luật TNHH Quốc Tế An Phú từ năm 2010.

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp