Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 1527/LS ngày 01/08/2010 Điện thoại: 024-38268574 Đi động: 0986886921 Email: dinhkimthoa1965@gmail.com Địa chỉ: số 184 Trần Quang Khải, phường Lý Thái Tổ, Phường Lý Thái Tổ, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dinh-thi-kim-thoa-52546

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp