Thông tin liên hệ:

Thẻ luật sư: 5059/LS ngày 16/08/2010 Điện thoại: 028- Đi động: 0987 400 574 Email: dienthenhan@gmail.com Địa chỉ: 45/12 Lương Ngọc Quyến, Phường 13, Quận 8, Hồ Chí Minh Website: https://danluat.thuvienphapluat.vn:443/luat-su-toan-quoc/dien-the-nhan-76127

Lĩnh vực hoạt động:

Nơi công tác

CTY LUẬT TNHH MTV NGUYỄN ĐIỀN

Blog mới nhất của Luật sư

Xem thêm >>

Giới thiệu về bản thân

Kinh nghiệm

Học vấn & Nghề nghiệp